Yapı Güçlendirme

Yapı güçlendirme alanında sitemizi ziyaret eden tüm müşterilerimize en  iyi hizmeti verebilmek amacıyla 2012 yılında çıkan 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında çıkan kentsel dönüşüm yasası son yıllarda etkisini göstermeye başladı. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde binalar yıkılıyor yerine yenileri yapılıyor. Riskli evlerde oturan vatandaşların büyük kısmı müteahhitlerle veya  firmamızla anlaşma yaparak binalarını yeniliyor. Sağlanan imar artışı ile yeni binalar inşa ediliyor. İmar artışı olmayan yerlerde ise vatandaş maliyeti kendi üstleniyor. Oysa kentsel dönüşümde gözardı edilen bir gerçek daha var. Oda bina güçlendirme.


2014 yılının temmuz ayında çıkan yönetmelikle önü açılan güçlendirme çalışması yıkım kadar yaygın değil… Bunun ilk nedeni imar artışı alınarak sağlanan avantaj , diğeri ise vatandaşın konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması uzmanlar uygun yapılarda güçlendirmenin hem süre hemde maliyet avantajı olduğuna dikkat çekiyor. Yıkılıp yeniden yapılan yapılarda devreye müteahhit firmalar girdiği için vatandaşın payına düşen metrekare azalırken GÜÇLENDİRMEDE DAİRELER KÜÇÜLMÜYOR.

BİNALARDA GÜÇLENDİRME KARARI NASIL   ALINIR ?

  • Önce apartman için riskli yapı tespitinde bulunulmalı
  • Riskli yapı tespitinden sonra 15 günlük süre içinde itirazlar olmaz ise riskli yapı statüsü kesinleşir.
  • İtiraz olursa bakanlık ve üniversitelerin belirlediği teknik heyet tarafından yapı incelenir.
  • Riskli yapı statüsünün kesinleşmesi ile beraber apartman maliklerinden herhangi birisinin başvurusu ile SPK lisanlı değerleme şirketlerinden bir değerlendirme raporu alınması gerekir.

Yine apartman maliklerinden birisi diğer kat maliklerini toplantıya davete eder.Apartman maliklerinin davet edildiği toplantıda yeniden inşaat yapması için gerekli olan oran arsa paylarının 2/3 çoğunluğu olmakla beraber güçlendirme kararı bu oran kat maliki sayısının 4/5 idir. Yani güçlendirmede yasa kat mülkiyeti yasasında yer alan kat maliki sayısının 4/5 çoğunluğunu arar. Güçlendirme kararını maliklerin 4/5 çoğunlukla alabilmesi içinde güçlendirmenin o bina için teknik olarak mümkün olduğu tespit edilmeli. 4/5 kat maliki sayısı bina ortak karar protokoline güçlendirme kararı aldıklarını beyan etmeli. Kat malikleri tarafından güçlendirme projesi hazırlatılmalı proje kapsamında imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınmalıdır.